Projekat „Uvođenje GIS-a u 4 JLS u podregiji Podrinje”

Dobro došli na međuopštinsku mobilnu aplikaciju za promociju turizma, prijavu komunalnih problema i prvenciju rizika.

Projekat je finansirala Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO, a zajednički su realizovale četiri jedinice lokalne samouprave u Podrinju: Loznica, Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik.

Podršku obezbedio Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu

O projektu

Uvođenje GIS-a u 4 JLS u podregiji Podrinje

Grad Loznica i opštine Mali Zvornik, Krupanj I Ljubovija su partneri u realizaciji regionalnog projekta „Uvođenje GIS-a u 4 JLS u podregiji Podrinje” koji je finansirala Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO”. Ukupna vrednost projekta iznosi 132.357 eura, gde je vrednost donacije 110.357,00 eura dok JLS partnerski učestvuju u projektu sa 22.000 eura.

Šta je to GIS - Geografski informacioni sistem?

Geografski informacioni sistem GIS je sistem koji služi za upravljanje prostornim informacijama. Ovaj sistem takođe omogućava prikupljanje, analiziranje, upravljanje I korišćenje geografskih podataka za realizaciju projekata I aktivnosti iz nadležnosti JLS.

GIS ima široku primenu. Može se koristiti u naučnim istraživanjima, upravljanje resursima, imovinskom upravljanju, planiranju razvoja, prostornom planiranju, planiranju infrastrukture, kartografiji, reagovanju u vanrednim situacijama, promociji turističkih potencijala. Koristan je u marketinškim istraživanjima, geologiji, građevinarstvu kao I u svim oblastima vezanim za karte.

Opšti cilj projekta „Uvođenje GIS-a u 4 JLS u podregiji Podrinje” je poboljšanje kapaciteta partnerskih JLS za pružanje kvalitetnijih usluga građanima i turistima.

Realizacijom projekta uspostaviće se međuopštinski GIS centar koji će doprineti:
• Umrežavanju 4 JLS,
• Lakšoj I bržoj razmeni podataka između JLS ,JP, ustanova kao I drugih institucija,
• Bolje upravljanje postojećim resursima,
• Dostizanje EU standarda u oblasti planiranja,
• Dugoriočno planiranje razvoja,
• Unapređenju komunikacije na svim nivoima,
• Prevenciju i upravljanje rizikom,
• Popisu i proceni javne imovine

Kontakt

Kontakti nadležnih institucija Podrinja

Vanredne situacije Loznica

Aleksandar Glišić
služba za vanredne situacije GU Loznica
Slobodanka Gajić
služba za vanredne situacije GU Loznica

Komunalne delatnosti Loznica

Aleksandar Obrenović
JKP ”Naš dom”
Danica Đurić
JKP “Naš dom”

Vanredne situacije Krupanj

Vladimir Stefanović

Pozvati:

+381 65 200 1083

Milorad Simić

Pozvati:

+381 64 6413060

Komunalne delatnosti Krupanj

Aleksandar Zarić

Pozvati:

+381 64 3350434

Milutin Popović

Pozvati:

+381 64 8419529

Vanredne situacije Ljubovija

Nemanja Jovanović
načelnik operativnog centra odeljenje za vanredne situacije Šabac

Pozvati:

+381 64 9030888

Komunalne delatnosti Ljubovija

Milan Vesić
JKP Standard Ljubovija

Pozvati:

+381 62 8871481

Vanredne situacije Mali Zvornik

Dragan Rakić
prosvetni inspektor i poslovi odbrane

Pozvati:

+381 69 8046203

Komunalne delatnosti Mali Zvornik

Miroslav Marković
komunalni inspektor, turistički inspektor, inspektor za zaštitu životne sredine

Pozvati:

+381 69 8046207

Spasenović Danijela

Pozvati:

+381 69 8046456