Пројекат „Увођење ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији Подриње”

Добро дошли на међуопштинску мобилну апликацију за промоцију туризма, пријаву комуналних проблема и првенцију ризика.

Пројекат је финансирала Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО, а заједнички су реализовале четири јединице локалне самоуправе у Подрињу: Лозница, Крупањ, Љубовија и Мали Зворник.

Подршку обезбедио Географски факултет Универзитета у Београду

О пројекту

Увођење ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији Подриње

Град Лозница и општине Мали Зворник, Крупањ И Љубовија су партнери у реализацији регионалног пројекта „Увођење ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији Подриње” који је финансирала Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО. Укупна вредност пројекта износи 132.357 еура, где је вредност донације 110.357,00 еура док ЈЛС партнерски учествују у пројекту са 22.000 еура.

Шта је то ГИС - Географски информациони систем?

Географски информациони систем ГИС је систем који служи за управљање просторним информацијама. Овај систем такође омогућава прикупљање, анализирање, управљање И коришћење географских података за реализацију пројеката И активности из надлежности ЈЛС.

ГИС има широку примену. Може се користити у научним истраживањима, управљање ресурсима, имовинском управљању, планирању развоја, просторном планирању, планирању инфраструктуре, картографији, реаговању у ванредним ситуацијама, промоцији туристичких потенцијала. Користан је у маркетиншким истраживањима, геологији, грађевинарству као И у свим областима везаним за карте.

Општи циљ пројекта „Увођење ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији Подриње” је побољшање капацитета партнерских ЈЛС за пружање квалитетнијих услуга грађанима и туристима.

Реализацијом пројекта успоставиће се међуопштински ГИС центар који ће допринети:
• Умрежавању 4 ЈЛС,
• Лакшој И бржој размени података између ЈЛС, ЈП, установа као И других институција,
• Боље управљање постојећим ресурсима,
• Достизање ЕУ стандарда у области планирања,
• Дугориочно планирање развоја,
• Унапредјењу комуникације на свим нивоима,
• Превенцију и управљање ризиком,
• Попису и процени јавне имовине

Контакт

Контакти надлежних институција Подриња

Ванредне ситуације Лозница

Александар Глишић
служба за ванредне ситуације ГУ Лозница
Слободанка Гајић
служба за ванредне ситуације ГУ Лозница

Комуналне делатности Лозница

Александар Обреновић
JKP „Наш Дом”
Даница Ђурић
JKP „Наш Дом”

Ванредне ситуације Крупањ

Владимир Стефановић

Позвати:

+381 65 200 1083

Милорад Симић

Позвати:

+381 64 6413060

Комуналне делатности Крупањ

Александар Зарић

Позвати:

+381 64 3350434

Милутин Поповић

Позвати:

+381 64 8419529

Ванредне ситуације Љубовија

Немања Јовановић
начелник оперативног центра одељење за ванредне ситуације Шабац

Позвати:

+381 64 9030888

Комуналне делатности Љубовија

Милан Весић
ЈКП Стандард Љубовија

Позвати:

+381 62 8871481

Ванредне ситуације Мали Зворник

Драган Ракић
просветни инспектор и послови одбране

Позвати:

+381 69 8046203

Комуналне делатности Мали Зворник

Мирослав Марковић
комунални инспектор, туристички инспектор, инспектор за заштиту животне средине

Позвати:

+381 69 8046207

Спасеновић Данијела

Позвати:

+381 69 8046456